داوطلب گرامي خوش آمديد.


اعلام نتايج مدرسه معصوميه قم انجام نشده است و پس از تكميل مصاحبه ها به داوطلبان اين مدرسه علميه اطلاع رساني خواهد شد


 داوطلباني كه جزو قبولي مدارس علميه ذيل هستند، به علت عدم رسيدن به حد نصاب تشكيل كلاس مي توانند با هماهنگي مدارس علميه تا تاريخ 15 شهريور ماه به مدارس علميه همجوار و يا مركز آموزش هاي غير حضوري(در صورت داشتن شرايط)  منتقل شوند.

 

استان

شهر

مدرسه

رشته

خوزستان

دزفول

الزهراء(س)

فقه و اصول

خوزستان

شوشتر

امام هادي(ع)

فقه و اصول

فارس

آباده

كوثر

تفسير و علوم قرآني

كرمانشاه

كرمانشاه

حضرت وليعصر(عج)

تفسير و علوم قرآني

هرمزگان

بندرعباس

فاطمه معصومه(س)

فقه و اصول

ورود داوطلب بر اساس كد رهگيري

در صورتی که کد رهگیری خود را فراموش کردید، اینجا کلیک کنید.

ورود داوطلب بر اساس اطلاعات فردي

در صورت نداشتن کد رهگیری با ارسال کد ملي به شماره 30002144 نسبت به وضعیت پذیرش خود مطلع شوید.